Home » Default » Effekter av tung Marijuana eller Hasch användning på lärande och socialt beteende

Effekter av tung Marijuana eller Hasch användning på lärande och socialt beteende

Marijuana eller hasch påverkar minne, dom och uppfattning. Inlärnings-och uppmärksamhetskunskaper försämras bland personer som använder marijuana eller hasch kraftigt.

Longitudinell forskning om marijuana användning bland ungdomar under högskoleåldern indikerar att de som använder marijuana har lägre prestation än icke-användare, mer acceptans av avvikande beteende, mer brottsligt beteende och aggression, större upproriskhet, fattigare relationer med föräldrar och fler föreningar med brottsliga och droganvändande vänner.