En Gala För Cystisk Fibros

Cirkus 26 mars 2012

Artister spelar för livet. En gala för Cystisk Fibros. Cirkus 26 mars 2012.
tjej

Artister spelar för livet

Projektet "Artister Spelar för Livet" drivs och produceras av Cystisk Fibros Stockholm. En lokalförening bestående av 10 stycken förtroendevalda föräldrar till barn med Cystisk Fibros (CF) och vuxna personer med sjukdomen.

Initiativtagare och projektledare är Annica Modin som själv har en dotter med sjukdomen.

Med hjälp av ett stort nätverk, engagemang och mycket drivkraft har projektet resulterat i två välgörenhetsgalor, 2008 och 2010 där flera av Sveriges främsta artister har medverkat.

Projektet har hittills genererat i 1 910 000 kr via sponsrande företag, biljettintäkter och gåvor. Arbetet har skett ideellt. Nu arbetar projektet med en tredje gala den 26 mars 2012.

Syfte med Artister spelar för livet är att:

  • Öka kännedomen och förståelse för Cystisk Fibros.
  • Få besökare till galan och samla in pengar till förmån för forskningen och utveckling om sjukdomen.
  • Stärka varumärket "Artister Spelar för livet" så att det blir officiellt vedertaget.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer